Transformatori

You are here

Od 2013. godine COMEL intenzivno sarađuje sa domaćom fabrikom za proizvodnju energetskih transformatora MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj, poznatoj po svojoj proizvodnji na tržištu Srbije i bivše Jugoslavije, ali isto tako i na svetskom tržištu.

U decembru 2015. godine COMEL d.o.o potpisuje Ugovor o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj i pokreće sopstvenu proizvodnju energetskih transformatora do 420kV pod starim-novim brendom. U tu svrhu otvorena je zavisna kompanija COMEL TRANSFORMATORI d.o.o, koja trenutno zapošljava preko 100 radnika sa potrebnim stručnim kadrom i znanjem u oblasti projektovanja i proizvodnje novih transformatora kao i remonata postojećih transformatora koji su već u upotrebi.

MINEL TRANSFORMATORI su počeli proizvodnju transformatora još davne 1948. godine sa licencom Westing House. Tokom perioda rada i razvoja fabrike, domaći inženjeri samostalno su razvili sopstveni proizvodni program, koji je u međuvremenu, postao čuven širom sveta.

Uz proizvodne resurse fabrike MINEL TRANSFORMATORI i stručnosti ljudi iz COMEL TRANSFORMATORI sposobni smo da ispunimo sve vaše zahteve u pogledu proizvodnje i remonata energetskih transformatora.

Save