Transformatori

You are here

Od 2013. godine COMEL intenzivno sarađuje sa domaćom fabrikom za proizvodnju energetskih transformatora MINEL TRANSFORMATORI a.d. Ripanj, poznatoj po svojoj proizvodnji na tržištu Srbije i bivše Jugoslavije, ali isto tako i na svetskom tržištu.

U decembru 2015. godine COMEL potpisuje Ugovor o proizvodnoj kooperaciji sa MINEL TRANSFORMATORI i pokreće sopstvenu proizvodnju pod starim-novim brendom. U tu svrhu otvorena je nova zavisna kompanija COMEL TRANSFORMATORI d.o.o, sa stručnim kadrom i znanjem u oblasti projektovanja i proizvodnje novih transformatora.

MINEL TRANSFORMATORI su počeli proizvodnju transformatora još davne 1948. godine sa licencom Westing House. Tokom perioda rada i razvoja fabrike, domaći inženjeri samostalno su razvili sopstveni proizvodni program, koji je u međuvremenu, postao čuven širom sveta.

Glavni proizvodni program su uljni energetski transformatori za distributivne i prenosne mreže nominalnih napona do 420kV i nominalnih snaga od 2,5MVA do 400MVA.

Osim toga u fabrici je moguće projektovati i proizvesti i razne druge specijalne i specifične vrste transformatora:

-Autotransformatori

-Step-Up (generatorski) transformatori

-Transformatori sa specijalnim dizajnom za industrijske potrebe (pećni, ispravljački, železnički program)

-Različiti tipovi prigušnica